Preferences
USER PANEL

E-mail address:


Password:


Remember me

I don’t have an account

I don’t remember password

SEARCH

Category:

Phrase:

 

CATEGORY
NEW AND POPULAR
ANNOUNCEMENTS

Utrzymanie Serwera


Do tej pory udało nam się zebrać 1700zł co stanowi
71%
potrzebnej kwoty.

Osoby chcące wpłacić dotacje, mogą dokonać tego przez Paypal/kartę kredytową  lub wpłacając na konto bankowe:  mBank 36 1140 2004 0000 3702 4986 4873

Koszt utrzymania serwera wynosi 2400 rocznie(200 zł miesięcznie). Obecnie zbiórka ma na celu, zebranie środków na utrzymanie serwera w roku 2015.

The cost of maintaining the server is 2400 per year (200 zł per month). Currently, the collection is aimed at gathering funds for maintain the server in 2015.

Wpłata pełnej kwoty powinna odbyć się 1 stycznia 2015 roku.


Our donators — thanks to you we exist!Zawieszone dotacje przez PayPal / Suspended donations via PayPal

2014-02-16 dodał ~mlodszy


Nastąpiło zawieszenie konta PayPal służącego do dotacji. Środki są jednak bezpieczne i nie zagrożone.

There was a suspension PayPal account used for donations. Appropriations, however, are safe and not at risk.


more...

Zbiórka na serwer za rok 2015 / Collection to the server for the year 2015

2013-12-24 dodał ~mlodszy


Zaczynamy nową zbiórkę na rok 2015. Cel: 2,4 tys. zł, mamy również cały rok na jej uzbieranie. Nadpłata za 2014: 5 zł

We begin a new collection for the year 2015. Objective: 2.4 thousand. zł, we also have a whole year collect for it. Overpayment for 2014: 5 zł


more...

Zbiórka za rok 2014

2013-12-18 dodał ~mlodszy


Dziś zakończyliśmy zbiórkę na rok 2014. Łączna kwota wpłat to: 2405 zł. Dziękujemy wszystkim darczyńcom za wpłaty i pozwolenie na dalszą pracę oraz rozwój. 

Mamy nadzieję, że spełnimy wszystkie wasze oczekiwania :)

Administracja P2P Net


more...

Migracja serwera/Sever Migration

2013-05-30 dodał ~mlodszy


Pragniemy poinformować, że w ciągu dwóch najbliższych dni może wystąpić czasowa niedostępność strony głównej jak i forum, wynikająca ze zmiany serwera, na którym działa P2PNet.pl.

Za niedogodności przepraszamy. 

--------------------------------------------

Please note that over the next two days may experience temporary unavailability of the main page and the forum, resulting from changes in server that runs P2PNet.pl.

Apologize for any inconvenience.


more...

Zbiórka na serwer za rok 2014 / Collection to the server for the year 2014

2012-12-23 dodał ~mlodszy


Zaczynamy nową zbiórkę na rok 2014. W tym roku, kwota potrzebna jest niższa niż w poprzednim i wynosi 2,4 tys. zł, mamy również cały rok na jej uzbieranie. Poza tym dzięki temu, że wystąpiła nadpłata za 2013, startujemy od kwoty 181 zł. 


We begin a new collection for the year 2014. This year, the amount needed is less than the previous -  2.4 thousand zł, we also have the whole year to accumulate. In addition, due to the fact that there was an overpayment for 2013, we start from the amount of 181 zł.


more...

Zbiórka za rok 2013

2012-12-16 dodał ~mlodszy


Dziś zakończyliśmy zbiórkę na rok 2013. Łączna kwota wpłat to: 2941 zł, czyli nie tylko osiągnęliśmy cel ale również go przekroczyliśmy. Dziękujemy wszystkim darczyńcom za wpłaty i pozwolenie na dalszą pracę oraz rozwój

Administracja P2P Net

Zbiórka na serwer za rok 2013 / Collection to the server for the year 2013

2012-01-17 dodał ~mlodszy


Od dnia dzisiejszego zbieramy już na rok 2013. Rok to bardzo długi okres jednak mam nadzieję, że tak długi czas pozwoli aby pełna kwota została zebrana.

 

===============

 

From this day we gather now money for 2013. Year is a very long time and I hope that such a long time allow the full amount will be collected.


more...

Zakończenie zbiórki na serwer za rok 2012

2012-01-13 dodał ~mlodszy


W dniu dzisiejszym dokonałem ostatniej aktualizacji zbiórki na utrzymanie serwera za rok 2012. Niestety nie  udało się uzbierać pełnej opłaty za serwer jak można zobaczyć na wykresie powyżej, jednak postanowiłem, że strona p2pnet.pl jak i forum osiol.com.pl powinny istnieć dalej i rozwijać się, w związku z czym podjąłem decyzję, która była dość trudna, o dołożeniu pozostałej kwoty(~1000 zł) z własnej kieszeni.

 

Od tej pory wszelkie wpłaty, które trafią na konto bądź PayPal będą już wliczane do zbiórki na serwer za rok 2013.

 

Wszystkim darczyńcom dziękuje. 


more...

Update administracyjny / Update for administrators

2011-11-26 dodał ~misiu


2011-11-26 dokonaliśmy kolejnego update'u strony.

 

On 2011-11-26 we updated our website.


more...

Stary-nowy upgrade / new-old upgrade

2011-11-13 dodał ~misiu


2011-11-13 serwis Osiołka został zaktualizowany, poniżej pełna lista zmian.

 • wszystkie ustawienia dostępne przez panel ustawień można definiować wprost w adresie przez polecenie "hackme"
 • mozliwość definiowania szerokości 3 głównych paneli z możliwością całkowitego usunięcia lewego lub prawego
 • możliwość definiowania koloru tła strony
 • dodana opcja definiowania długości strony bez opisów
 • dodana kategoria "dowolna" w panelu kategorii - pokazuje listę bez opisów
 • link Nowości/więcej jest tym samym co ww. kategoria "dowolna"
 • szukanie używa tego samego mechanizmu do wyświetlania wyników co lista zwinięta
 • sortowanie po nazwie relka i kategorii w wynikach wyszukiwania, po kategorii jednocześnie grupuje wyniki po kategorii
 • usuniety link i sam regulamin SG
 • logowanie na SG odbywa się za pomocą adresu e-mail, a nie loginu jak dotychczas
 • wszyscy dotychczas zarejestrowani użytkownicy na SG (nie na forum) muszą podać nowe hasła
 • przerobione panele rejestracji i obserwowania wpisów
 • dodana możliwość przypominania hasła
 • doszedł język francuski (nie ma całkowitego tłumaczenia)
 • doszedł link przy każdej sumce do statystyk
 • usunięty podział w wyszukiwarce na dokładne i niedokładne trafienia
 • zmieniony panel relków obserwowanych na taki sam jak w wyszukiwarce (podświetlenie całego wiersza, sortowanie z grupowaniem)
 • mozliwość ignorowania relków - jak się cokolwiek zignoruje, to nie będzie to pokazywane na listach relków
 • przy logowaniu mozliwość zapamiętania użytkownika w danej przeglądarce


On 2011-11-13 Osiolek service was updated, there is full list of changes below.

 • all setting available at configuration panel can be set directly via URL command "hackme"
 • one can define the width of three main panels with option of removing left or right of them
 • user can alter background color
 • ability to set the length of the page without descriptions
 • new category "any" - shows the list without descriptions (folded)
 • link News/more is the same as category "any" mentioned above
 • search uses the same mechanism as the folded list
 • in search results - one can sort by name or category, sorting by category groups results at the same time
 • removed the link and the content of Osiolek rules
 • logging in to Osiolek (not forum) is done with e-mail address, not login as till now
 • registered users of Osiolek (the site, not forum) have to set new password
 • panels of registration and tracking were modified
 • one can request automatic password reminder procedure
 • added French language (not complete translation though)
 • there is new link to statistics added by each hash
 • there is no longer differentiation between exact and not exact matches in search results
 • tracking panel is the same as in search results panel
 • ability to ignore releases - ignored releases are not shown in the list
 • ability to store login and password per used web browser

NEWS
© 2002-2014 OSiOLEK.com team
There are no files on this page, only information about them (filesize, type of compression, checksum, and so on). Note, that you can download copyrighted materials only for a backup purpose and only if you have a original version of the given files (beware, those rules may not apply in your country). Here you can read about our cookies policy.